Härjevads gamla kyrka

Härjevads gamla kyrka är uppförd troligen på 1600-talet och tjänade som församlingskyrka i Härjevads socken till 1915. Kyrkan uppfördes i Fornbyn 1921.

Kyrkan är troligen byggd redan på 1600-talet, men den  präglas till sitt utseende huvudsakligen av 1700-talet, då sakristian och delar av inredningen tillkom. Den var då för­sam­lingskyrka i Härje­vads socken norr om Vara till 1915, då den ersattes av en ny­byggd kyrka. Kyrkan försågs 1857 med ett torn, men vid åter­upp­förandet i Fornbyn 1921 ville man åter­ge kyr­kan dess gam­la ut­se­ende. Den återinvigdes året därpå. Flera av kyrkans äldre in­ven­tarier medföljde vid flyttningen, såsom predikstolen från 1780, tillverkad av bildhuggaren och målaren Johan Flod­ström från Odensåker, korset på altaret, nummertavlan, den större ljus­kronan av trä, m m. I övrigt har inredningen komplette­rats med föremål ur museets samlingar, t ex orgeln från Mofalla och en dopfunt som tidigare stått i trädgården på Stora Bjurum. Härje­vadskyrkan används sommartid för bröllop, musik­andak­ter och andra samman­komster.

På den omgivande kyrkogården finns flera gravstenar och en solvisare av kalksten med årtalet 1647. Utanför östra grinden står en fattigbössa eller offer­stock, tillverkad efter förebild från gamla fattigbössor i Västergötland.

 • Öppettider

  Dag Öppnar Stänger
  Måndag Stängt
  Tisdag 10 17
  Onsdag 10 20
  Torsdag 10 17
  Fredag 10 17
  Lördag 11 16
  Söndag 11 16

  Fornbyn

  Området är öppet alla helgfria vardagar: 8-16
  Stugorna är stängda höst & vinter.