Lucka 10

dot
Tomten som inte ville höra Guds namn
En gubbe och en gumma hade en tomte, vilken alltid trivts bra hos dem. Tomten hade precis börjat använda gubbens ludna vintermössa som bostad – de gånger gubben inte hade den på huvudet förstås. Men så en dag skulle gumman, som var darrhänt, bära ett fat välling till gubben. Vällingen skvimpade och gumman beklagade sig.
”Åh, be du Gud välsigna maten, så går det nog, sa gubben.
Tomten, som aldrig hade hört Guds namn nämnas, blev förargad och flyttade till ett annat ställe.

Berättat i Bjurum omkring 1916.