Lucka 11

dot

Örfil av tomten
”Det var en bonde i Skår som hade tomte. Farfar var ute och tröskade. Mittför den bondens ladugård blev han pisseträngder, och ställde sig och pissa på lagårdsväggen. Men han fick en örfil så svår av tomten. Han gick in till bonden och sa ifrån: ”Va i hundan har I här? Folk kan inte komma fram för tomtar! Men sen blev han sjuk. Det var väl det att han skulle ha teget.”

Berättat i Skepplanda.