Lucka 14

dot
Smält berg som isolerar
Vad allt ger inte bergen – uran, mineraler och ull?! Det är inte bara Yllefabriken i Tidan som bidragit med ullprodukter i Skaraborg…! Rockwool AB i ”stenrika Skövde” tillverkade tidigt som första företag i sitt slag i landet stenull som användes som isolering. Tillverkningen startade 1937-38.

Idag finns ingen produktion kvar, men namnet Rockwool lever kvar och har idag blivit ett s.k. degenererat varumärke, vilket betyder att ordet används allmänt då människor pratar om mineralull.

Idag ägs verksamheten av Paroc. Mineralullstillverkningen i Skaraborg sker idag i Skövde och Hällekis.