Lucka 14

dot
Tomtarna och vargen
”Dä va i Stora Mosshemmet. Di va på skullen över lagårn några stycken tomtar och nedanför va en arg hund eller varg, vilket vet ja inte. Å då satt di å dingla mä bena å sa: Tasse, ta fot, Tasse ta fot. Då skuffa en annan tomte ner en å sa: Tasse, ta alltihop.”

Berättat i Finnerödja socken.