Lucka 15

dotGödsel i tomtens skål
”August far i Gravarna hade tomte. Det gick så bra för honom. Men så fick de en piga och hon la’ gödsel istället för mjölk i tomtens skål en gång. När tomten kom om kvällen och tittade ner i skålen efter sin mat fick han se gödseln. Då sa han: Jag har gått sju mila väg, å haft sju skäppor råg, å det är skit i min skål. Då gav han sig därifrån och då gick tur och lycka sin kos på samma gång.

Berättat i Långared.