Lucka 16

dot
Tomten som förvrängde synen
En jul gick ett gäng pojkar ut tidigt på annandagsmorgonen för att hjälpa till på bondgårdarna i trakten. De gjorde rent i ladugårdarna och fordrade djuren innan ägarna hade stigit upp och de visste att bönderna satte stort värde på deras arbete och att de skulle belönas med ost, bröd och brännvin.

När de hade varit på alla gårdar var det bara en kvar. De stannade upp och överlade en stund. Skulle de våga gå in i den sista ladugården där de visste att det fanns tomtar? Plötsligt fick de syn på ett stort lass med fisk på vägen. ”Körs, har han så möe fisk då gör de nog inge um en tar säk en” sa en av pojkarna och ryckte en fisk ur lasset. Han tog en tugga och spottade direkt ut den för det smakade illa. I samma stund fick han en örfil så att mössan flög iväg högt i skyn. Nu såg han också att han hade bitit i ett vedträ. Den var tomten som hade förvrängt synen.