Lucka 17

dot

Möbler på höjden, möbler på tvären, möbler överallt
Under 1950-70 talen stod möbeltillverkningen på sin absoluta topp och Tibro var ett centrum för möbeltillverkning i Sverige. Vid den här tiden kan man nog påstå att det tillverkades möbler på löpande band och järnvägsvagnarna var många som tog Tibros möbler ut i världen.

Bakgrunden till denna explosion av möbeltillverkning i Tibro är att här fanns sedan långt tillbaka goda förutsättningar till att finna råmaterial; stora skogar, vattenkraft från ån Tidan och många sågverk.

De första möbler som tillverkades var enkla sittmöbler som pinnstolar, pinnsoffor, gungstolar och förvaringsmöbler. Dessa möbler tillverkades till en början i hemmet med enkla verktyg. Senare utvecklas den för Tibro så karakteristiska lilla faluröda verkstaden som låg i nära anslutning till hemmet. Möbeltillverkningen fick riktig fart i mitten av 1800-talet då lagen om näringsfrihet trädde i kraft. Järnvägens tillkomst 1876 hade också stor betydelse för transporten av möbler, som nu kunde ske i stora mängder till de växande städerna.

Under 1930-1940-talen övergick den hantverksmässiga möbeltillverkningen till mindre industrier. Maskiner började nu att användas i tillverkningsprocessen.

Tyvärr drabbades Tibros möbelindustrier hårt av en kraftig nedgång på 1980-talet. Många företag försvann medan andra blev kvar. Den gedigna hantverkskunskapen finns ännu kvar i Tibro. Möbelindustrin har förändrats utifrån dagens behov av möbler. Idag tillverkas möbler för såväl hemmiljö som offentlig miljö. Inredningsföretagen på orten skapar inredningar för den offentliga miljön. I Tibro finns idag Mios centrallager och servicekontor.

Foto: Tre Sekel, Tibro (tresekel.se)