Lucka 18

dot
Tomten som blev för fin
”En karl som hade en tomtapese, tyckte att han var väl värd nya kläder som han nu gick och stretade och drog. Men det skulle han aldrig ha gett honom. För när tomtapesen tog på sig de nya kläderna sa han: Granner gosse tröskar aldri mer. Och det gjorde han inte heller.

Berättat i Forshem, Kinne härad 1906.