Lucka 20

dot
Tomtarna och svartkonst
Tomtar kunde komma fram och erbjuda sina tjänster om man läste i en svartkonstbok. En bonde som hade skaffat sig en sådan bok gick i skogen på dåliga, smala stigar. När han satte sig för att vila tog han fram svartkonstboken och läste i den. Då framkom hundratals små tomtar som frågade bonden vad de skulle göra. ”Gör landsväg så fort jag går fram” svarade bonden. Tomtarna påbörjade genast arbetet. De gick så snabbt fram att bonden var tvungen att småspringa på sin väg genom skogen. Alldeles uttröttad satte han sig. ”Vad ska vi göra nu?” frågade tomtarna. Bonden var både förskräckt och rådvill, men så släppte han en brakskit, varpå han sade ”sätt den där tillbaka igen”. Då försvann varenda tomte. Men en dag flera år senare kom en av tomtarna tillbaka igen. Han hade en fjäderpenna i handen och sade att den innehöll den avsmällda skiten. Bonden svarade igen ”sätt den där tillbaka igen, men visa dig i Guds namn aldrig mer”. Tomten var därvid borta och bonden återsåg aldrig mer någon av dem.

Berättad i Korsberga.