Lucka 4

dot
Krösamos
Lingonen hade den fördelen att de kunde kokas in och bli hållbara utan så stor sockertillsats tack vare sitt naturliga innehåll av konserveringsmedel. Man kunde till och med förvara lingonen råa som mos. Så här beskrivs beredningen av Gunhild Wåhlén i en uppteckning från Hjotrakten 1911:

Krösmos
Lingonen plockas, sköljs och läggs sedan ner i en träbytta, stötes med en träklubba. Allt eftersom man plockar lingonen stötas de ner och sedan täcks byttan öfver med ett lock. På så sätt håIler sig lingonen under hela vintern och serveras tillsammans med kokt varm potatis. Mycket vanlig i denna del av Västergötland, där det t .o.m. i många arbetarhem förekommer som daglig rätt.

Till kategorin gamla lingonkonserver hör också ”vattlingon”. Fina, välmogna lingon lades på rengjorda och upphettade flaskor, som fått svalna. Man kokade så upp vatten, lät det kallna och slog på vattnet på bären i flaskan så att det täckte helt. Sedan korkades flaskorna och hartsades. Det blev en förvånansvärt hållbar konserv, som man kunde ta till vid något festligt tillfälle.