Lucka 4

dot
Finner en vante, köper en ko
Historien om Åslevanten börjar en vårdag 1918 då bonden Frithiof Svensson tar upp torv på Åsle mosse. Han gräver vid tillfället inte bara upp torv utan sätter spaden i en textil som senare visar sig vara en vante. Frithiof förstår att vanten är gammal så han sköljer av den i môsavattnet, tar hem den och förvarar den inslagen i papper i en byrålåda ända fram till 1933, då den uppmärksammas i en textilinventering i Skaraborgs län. I början av 1930-talet köps vanten in till Statens Historiska museum för 300 kronor. För dessa pengar köper Frithiof en ko.

Åslevanten är tillverkad i nålbindningsteknik troligen av ofärgat ullgarn. En randad frans i rött, grönt och vitt har prytt vantens kant. Av åren i mossen har vanten färgats brun. Vanten kom att studeras noga i början av 1930-talet. Genom pollenanalys kunde den dateras till de första århundradena efter Kristi födelse och har därmed ansetts vara det äldsta exemplet på nålbindningsteknik. På 1990-talet görs en ny datering med hjälp av den modernare C14-metoden. Resultatet av denna datering leder till att vanten bedöms vara 1000-1200 år yngre än vad man tidigare har trott.

Foto: Historiska museet