Lucka 5

dot
Tomten som inte gillade slarv eller glömska
Det berättas om bonden som hade glömt att ta in sina vantar på kvällen efter avslutat arbete. På natten bultade det på dörren och drängen på gården ombads stiga upp för att gå och öppna, och samtidigt ta in husbondens vantar, som låg på huggkubben. Drängen gick till dörren men när han tittade ut såg han inte till någon människa, men vantarna låg på trappan. Det var för deras skull som tomten hade bultat på dörren.

Berättat 1935 i Korsberga socken.