Lucka 9

dot
Lutfisk
Att ”luta fisken” innebär att man badar den torkade fisken i en basisk lösningen för att mjuka upp den. Ett gammalt talesätt säger: ”Tre dar i vatten, tre dar i lut, tre dar i lutvatten och sen vattnar man ut”. Den processen skulle påbörjas på Annadagen, just idag den 9 december, för att lutfisken skulle vara perfekt konsistens på julaftonen.

Lutfisken är en rest från den tid då Sverige var katolskt och man fastade inför jul. Kött var då förbjudet, men fisk kunde man äta – därför blev lutad fisk populärt (dock inte enbart till jul).

Traditionen att äta lutad fisk försvann alltså inte i och med reformationen. Istället flyttade den från fastan innan jul till själva julfirandet.

Den äldsta noteringen som finns om svensk lutfisktradition är från Linköping och biskop Hans Brask, 1464–1538, som enligt historien festade på lutfisk med mandel, russin och ärtor under fastan.

Den fisk som bereddes genom lutning var i första hand torkad eller lättsaltad torsk, långa eller gråsej.

Efter att fisken torkats läggs den i vatten under några dagar. Sedan sker själva lutningen, vilket innebär att den får ligga ytterligare några dagar i en vattenlösning av soda och kalk. Därefter flyttas den åter över till ett vattenbad under knappt en vecka, för det som kallas avlutning. Så kokas den slutligen lätt innan den dukas fram på bordet. För att få en lite fastare konsistens kan du lägga lutfisken i vatten några timmar, innan du tillagar den.