fbpx

Överbyggnaden

De spännande och omvälvande fynden vid utgrävningarna ledde till en diskussion om att inte fylla tillbaka jorden utan kunna behålla kyrkogrunden synlig för besökare. Hösten 2007 fylldes därför hela ruinen av 240 kubik Leca-kulor som ett tillfälligt väderskydd. Det gjordes i väntan på ett beslut om något mer permanent skydd över de gamla murarna. Processen att hitta en lämplig väg att gå, och finansiering, tog flera år. Först i december 2014 togs Leca-kulorna bort och projekteringen inför en bygget av ett skyddstak kunde börja.

Arbetet med att förverkliga idén med ett permanent skydd drevs av en arbetsgrupp som utgjordes av representanter från Länsstyrelsen Västra Götaland, Västergötlands museum, Skara Pastorat och Skara kommun. Formell byggherre och projektägare under byggtiden var Skara Pastorat i egenskap av markägare.

Byggprojektet har finansierats genom bidrag från Länsstyrelsen Västra Götaland, Sparbanksstiftelsen Skaraborg, Sparbanksstiftelsen Lidköping, Grevillis fond, Västra Götalandsregionen samt en privat donation. Arkitekt är Magnus Silfverhielm på AIX Arkitekter.

I april 2016 påbörjades själva byggnationen av skyddstaket som ganska direkt kom att kallas för Överbyggnaden. Det är en limträkonstruktion, formad som en likbent triangel. Det finns inga väggar utan bara golv och tak. Golvet är öppet i mitten och där kan man titta ner på den 1000-åriga kyrkoruinen. Mellan marken och de kraftiga syllarna finns en väl tilltagen luftspalt för att ventilera byggnaden och för att kyrkogrundens murar ska kunna ses även utifrån. Byggnaden är helt ouppvärmd och följer årstidsväxlingarnas utetemperatur. Taket skyddar kyrkogrunden från nederbörd och även från kraftigt solljus som inte heller är bra för kalkstenen i murarna.

I december 2016 var byggprojektet slutfört. Nu vidtar nästa fas – att i byggnaden och parken runt omkring berätta om Västergötland på vikingatiden, om Katas stora gård och om människorna som levde här för 1000 år sedan.