fbpx

Förbjudna förbindelser
– höstens serie kring brott och straff inleds

Synen på vad som är brottsligt kan variera stort, inte minst historiskt. Ofta förfasas vi över och fascineras av äldre tiders grymma och skamliga kroppsstraff som stegling, halshuggning och bespottning. Under den kommande hösten kommer synen på brott och straff dyka upp i olika programkvällar i Skara och nu på onsdag inleds serien på Västergötlands museum med en föreläsning om synen på incest under historien. Föreläser gör Bonnie Clementsson, historiker från Lund, och programmet är en del av Humanistiska Förbundets höstföreläsningar.

Bonnie Clementsson kommer under onsdagskvällen att berätta om synen på förbjudna förbindelser och föreställningar kring incest i Sverige under åren 1680 till 1940. I föreläsningen närmar hon sig frågor om vilka normer som har legat till grund för samhällets skiftande inställning till incestuösa relationer. I början av 1700-talet hade Sverige till exempel den strängaste rättspraxis i Europas när det gällde incestbrott och om en man hade haft sexuellt umgänge med sin avlidna hustrus syster riskerade de båda dödsstraff. Enligt 1700-talets lagar var deras relation incestuös eftersom släktskap baserat på giftermål likställdes med biologiskt släktskap.

– Eftersom benådningar var sällsynta så verkställdes dödsstraff regelbundet. Idag utmärker sig Sverige tvärtom för sin liberala lagstiftning, säger Clementsson. För mig fungerar historia först och främst som ett avstamp att jämföra vår samtid emot. Med ett historiskt perspektiv blir likheter och skillnader mellan olika tidsepoker uppenbara och tydliggör hur starkt den samhälleliga kontexten präglar individers sätt att tänka, säger hon.

I samband med föredragen finns möjlighet till lättare tilltugg och avslutande mingel.


Publicerad 17 september