fbpx

Nyheter

Arkeologer undersökte Varnhemskorsning

Under förra veckan genomförde arkeologerna vid Västergötlands museum en arkeologisk förundersökning i Varnhem. Anledningen är att Trafikverket planerar för att bygga om korsningen mellan riksväg 49 och vägen mellan Varnhem och Öglunda, för att få…

Ny databas för museets foton och föremål

Museet genomgår just nu en övergång från vårt gamla databassystem till ett nytt. Detta innebär att det inte går att söka i våra samlingar från och med slutet av mars och en tid framöver. Vi…

Hanna Eklöf väljer att sluta som chef

Chefen för Västergötlands museum, Hanna Eklöf, har idag av hälsoskäl begärt att få lämna chefstjänsten på museet. Hanna trivs bra på museet och vill gärna arbeta kvar, dock ej i rollen som…

Taket på lanthandeln renoverat

Nyligen har en del av taket på Lanthandeln från Ekeskog i Fornbyn renoverats. Byggnaden flyttades till Fornbyn 1984 och nu var det tid att åtgärda taket på byggnadens baksida då det här börjat läcka in…

Två halshuggna män från vikingatid

I centrala Falköping pågår schaktningsarbeten för bl.a. nya vatten- och avloppsledningar. Eftersom det är en medeltida stad så är arkeologer från Västergötlands museum ibland med under arbetet. I november hittades två stycken…

Allt hänger på HÅRET – eller…?

Västergötlands museum planerar en utställning om mänskligt HÅR med invigning 17 juni 2017. Inför utställningen samlar vi in material och du kan vara med och bidra! Upprop till alla – ung som…

Arbeten vid Härjevadskyrkan i Fornbyn

Under hösten och tidig vinter har mycket av det arbete som utförts i Fornbyn vid Västergötlands museum, ägnats åt Härjevadskyrkan och miljön kring denna byggnad. Den första åtgärden var att återmontera trägrindarna till…

Tack för alla garner!

Västergötlands museum tackar för allt engagemang gällande integrationsprojektet som pågår hos oss just nu. Vi efterlyste garner och har fått in massvis! Garner, tyger, stickor och virknålar finns nu i mängder hos oss. Den…

Gravstensinventeringar på Kålland

Strax före jul avslutade Västergötlands museums byggnadsantikvarie Robin Gullbrandsson ett större projekt kring kyrkogårdarnas kulturarv. Det rörde sig om inventering av kulturhistoriska gravar på sex kyrkogårdar i Södra Kållands pastorat och utarbetande…