fbpx

Skara Humanistiska förbund: Arvstvisterna efter Gustav Vasa

onsdag 6 december kl. 18.30

Det brukar sägas att den moderna och starka staten har sin grund i Gustav Vasas regeringstid. Men hur går detta ihop med Gustav Vasas beslut att i sitt testamente göra sina yngre söner till hertigar med egna territorier i riket? I detta föredrag kommer vi lära känna 1500-talshertigarna som skapade ordentliga huvudbry för svenska kungar i en tid då familj, stat och politik intimt hängde samman. Det handlar om hertig Johan, som tog tronen från sin bror Erik XIV; om den svårt sjuka hertig Magnus på Vadstena slott; om hertig Karl, som besegrade sin brorson Sigismund i ett inbördeskrig; om hertig Johan av Östergötland som avsade sig sina rättigheter till kronan; och om hertig Karl Filip, som dog under ett fälttåg med sin bror Gustav II Adolf.

Föreläsare: Alexander Isacsson, historiker och forskare vid Örebro universitet. Alexander Isacssons forskning handlar om den tidigmoderna kungamakten i Sverige. I sin doktorsavhandling Defining Dukeship har han studerat svenska hertigar och dynastibildning i Sverige 1556-1622.

Boka via länken nedan.


Välkomna till vårens föredrag som äger rum på Västergötlands museum i Skara. Föredragen hålls i museets Hörsal med begränsat antal platser och föranmälan gäller. Föredragen kan också följas digitalt via länk som skickas via e-post till alla medlemmar.

Entré/deltagaravgift: 60:-för alla över 25 år. Ungdomar samt medlemmar i Skara Humanistiska förbund har fri entré hela året.

Om Du vill ta del av något enskilt föredrag digitalt via länk utan att bli medlem, kontakta Johan Hjertén (johanhjerten@gmail.com) och följ hans instruktioner.

Bli medlem i Skara Humanistiska Förbund: För 200:-+ 100:-för ev. familjemedlem blir Du medlem och får fri entré till alla föredrag under 2023 samt förbundets årsbok.
• Bg 5044-9495
• Swish 123 485 2992