fbpx

Skara Humanistiska förbund: Att gestalta historien - restaurering av Vasaborgar 1850-1900

onsdag 18 oktober kl. 18.30

I början av 1800-talet fick historiska platser en framskjuten ställning som historiska minnesmärken. Röster höjdes för att de skulle ”försättas i värdigt skick”. Med Vadstena slotts restaurering på 1850-talet sattes detta nationella projekt i verket. Under 150 år hinner bruket av historia och den konsthistoriska uppfattningen om vad som är tidsmässigt korrekt förändras av olika orsaker. I föredraget beskrivs hur dessa olika tidsströmningar kommit till uttryck vid restaurering av vasaättens borgar och slott.

Föreläsare: Mia Geijer, universitetslektor vid Konstvetenskapliga institutionen, Kulturvård, vid Uppsala universitet. Mia Geijer är arkitekturhistoriker och antikvarie med forskningsfokus på hur historiebruk, myndighetsorganisation och förvaltningsförutsättningar format kulturmiljöer som vi idag uppskattar som minnesplatser och besöksmål.

Boka via länken nedan.


Välkomna till vårens föredrag som äger rum på Västergötlands museum i Skara. Föredragen hålls i museets Hörsal med begränsat antal platser och föranmälan gäller. Föredragen kan också följas digitalt via länk som skickas via e-post till alla medlemmar.

Entré/deltagaravgift: 60:-för alla över 25 år. Ungdomar samt medlemmar i Skara Humanistiska förbund har fri entré hela året.

Om Du vill ta del av något enskilt föredrag digitalt via länk utan att bli medlem, kontakta Johan Hjertén (johanhjerten@gmail.com) och följ hans instruktioner.

Bli medlem i Skara Humanistiska Förbund: För 200:-+ 100:-för ev. familjemedlem blir Du medlem och får fri entré till alla föredrag under 2023 samt förbundets årsbok.
• Bg 5044-9495
• Swish 123 485 2992