fbpx

Publika visningar: Förhoppningar om nya arkeologiska avslöjanden i Husaby

söndag 24 september kl. 14.00

Husaby kyrka, Kinnekulle

Just nu pågår en arkeologisk undersökning av ett av gravmonumenten framför kyrktornet i Husaby på Kinnekulle. Målet är att ta reda på mer om platsens skiftande funktion och gestaltning under olika tidsperioder. Nu har allmänheten möjlighet att ta del av utgrävningen och fynden. Undersökningen ingår i ett nytt forskningsprojekt om Husaby på Kinnekulle som drivs av Västergötlands museum och Västsvensk arkeologi. Genom en ny undersökning kommer gravarna kunna dateras och nu kan man kanske få svar på frågan om det södra gravmonumentet står på sin ursprungliga plats. Om så är fallet kan man få viktig kunskap om medeltida begravningsskick där nya tekniska analyser kan ge information om släktskapsrelationer, livsstil och levnadsförhållanden inom den sociala eliten under perioden.

• Publik visning av graven framför västtornet kl. 14.00
Husaby hembygdsförening finns på plats med försäljning av korv, kaffe och fika. Ingen föranmälan krävs.

OBS! Publik visning även torsdag 21 september >>

Samarr. Västergötlands museum, Västsvensk arkeologi, Historiana, Husaby hembygdsförening, Götene kommun och Götene pastorat.