fbpx

Skara Humanistiska Förbund: Runkalendariet – bondens rådgivare

onsdag 20 mars kl. 18.30

Välkomna till vårens upplaga av Skara Humanistiska Förbunds föredrag på Västergötlands museum!

Runkalendariet var ett viktigt instrument för den svenska bondebefolkningen under framför allt 1500- och 1600-talet. Det var ett sätt att hålla reda på naturårets alla skiften med årsrytmen för djur och växtlighet, som viktiga tider för sådd/skörd, jakt och fiske, men även de kyrkliga söndagarna och helgdagarna – obligatoriska för alla. Typiska uppländska kalenderstavar hade svärds-, käpp-, bräd- eller bokform.

För att runkalendarierna skulle vara användbara även för icke-läskunniga krävdes ett ökat antal bilder och symboler så att man skulle kunna veta vilken märkesdag/helgdag som avsågs bland den stora mängden markeringar. Idag kan kalenderstavar verka svårbegripliga, fast det gäller bara att lära sig tyda dem och här behövs experthjälp.

Föreläsaren Sven Göran Hallonquist är adjunkt vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm

Boka via länken nedan.


Välkomna till vårens föredrag som äger rum på Västergötlands museum i Skara. Föredragen hålls i museets Hörsal med begränsat antal platser och föranmälan gäller. Föredragen kan också följas digitalt via länk som skickas via e-post till alla medlemmar.

Entré/deltagaravgift: 60:-för alla över 25 år. Ungdomar samt medlemmar i Skara Humanistiska förbund har fri entré hela året.

Om Du vill ta del av något enskilt föredrag digitalt via länk utan att bli medlem, kontakta Johan Hjertén (johanhjerten@gmail.com) och följ hans instruktioner.

Bli medlem i Skara Humanistiska Förbund: För 200:- + 100:- för ev. familjemedlem blir Du medlem och får fri entré till alla föredrag under 2024 samt förbundets årsbok.
• Bg 5044-9495
• Swish 123 485 2992