fbpx

Skara Humanistiska Förbund: Sommartider – om boende, trender och generationsskiften

onsdag 15 maj kl. 18.30

Välkomna till vårens upplaga av Skara Humanistiska Förbunds föredrag på Västergötlands museum!

Vintertid närs drömmar om kommande sommar. Familjer och enskilda värnar om sina sommarvanor. I berättelser om sommarminnen framgår att återvändandet till samma platser är betydelsefullt, men inte för alla. Var och hur man väljer att bo, följer trender och olika behov över tid. Numera har många sommarbostäder gått i arv och husen utgör navet i släktgemenskapen. Förhandling om bevarande och förnyelse, visar även på individers emotionella investeringar i sommarpräglade miljöer.

Föreläsaren Kerstin Gunnemark är professor emerita i etnologi vid Göteborgs universitet. Hennes forskning rör boende, minnen och kulturarv. Hon har särskilt intresserat sig för 1950-talet men också förändringar som skett från början av 1900-talet fram till idag, såsom i böckerna ”Sommarliv” (2016) och ”Villaliv i Ekebäck” (2022).

Boka via länken nedan.


Välkomna till vårens föredrag som äger rum på Västergötlands museum i Skara. Föredragen hålls i museets Hörsal med begränsat antal platser och föranmälan gäller. Föredragen kan också följas digitalt via länk som skickas via e-post till alla medlemmar.

Entré/deltagaravgift: 60:-för alla över 25 år. Ungdomar samt medlemmar i Skara Humanistiska förbund har fri entré hela året.

Om Du vill ta del av något enskilt föredrag digitalt via länk utan att bli medlem, kontakta Johan Hjertén (johanhjerten@gmail.com) och följ hans instruktioner.

Bli medlem i Skara Humanistiska Förbund: För 200:- + 100:- för ev. familjemedlem blir Du medlem och får fri entré till alla föredrag under 2024 samt förbundets årsbok.
• Bg 5044-9495
• Swish 123 485 2992