Vi bygger om

Just nu pågår arbete i och kring utställningen Skara i medeltid. Utställningen Kata & Kättil har monterats ner i rummet mellan gamla och nya museibyggnaden. Delar av den, bland annat Kata själv, flyttar in i utställningen Skara i medeltid.

Skara i medeltid öppnades 1995 i källarvåningen på museet. I utställningen rör du dig från tidigmedeltid till pestens tid och får uppleva Skara stad, dess invånare och kyrkans makt.

Arbetet kommer att pågå i ett antal veckor.

Basutställning

Skara i medeltid

Möt medeltiden i museet. Skara omnämns i en cirka 1000 …

Senast ändrad: