fbpx

Första mollusken ut!

Låt oss presentera Ptercera lambis eller lambis lambis – en stor och vacker snäcka från Ostindien! Carl von Linné var den vetenskapsman som först gav namn åt djuret. På svenska kallas den för spindelsnäcka och den lever i tropiska vatten i Indiska Oceanien, Persiska golfen, Röda havet, Sydostasien och Söderhavet.

Spindelsnäckans habitat är mangroveträsk, rev och i sönderfallna koraller på havsbotten, som mest på 5 meters djup. Den är starkt associerad med rödalgen, vilken den livnär sig av. Vanligen blir exemplar av Ptercera lambis runt 18 centimeter stora, men de kan bli upp till 29 centimeter långa.

Snäckor och musslor är blötdjur och lever över nästan hela jordklotet. Vissa snäckor är landlevande, andra lever i sjöar, hav och andra vattendrag, men de finns inte där marken ständigt är frusen eller där det är allt för torrt, som i öknar. En snäcka har ett skal som är spiralvridet och de kan bli från 1 millimeter upp till 1 meter stora. Musslorna har i stället två skal som sitter ihop med ett ligament. De lever alltid i vatten, som kan vara sött, bräckt eller salt.