Skolprogram

Våra skolprogram är framtagna och anpassade för skolgrupper i olika åldrar. Skolprogrammen kombinerar visningar, där barnen tittar på utställningarna och hör museets pedagog berätta om dem, med taktila inslag och kritiskt reflekterande övningar anpassade för att utmana och inspirera. Vårt mål är att grupper i alla åldrar ska kunna gå ifrån museet med en vilja att lära sig mer om vår gemensamma historia, deras egen plats i den och den levande jord som gjort den möjlig.

Årskurs 3 – 4

Forntiden

Västergötland har sedan inlandsisen drog sig tillbaka för 10 000 år sedan varit hem till en stor del av de människor som bott i det som kallas Sverige idag. Den levande jorden under våra fötter och det man har hittat i den kan berätta historier om alla de människor som kallat den här platsen för sitt hem under tusentals år.

Till programmet
Guidad visning i Skara i medeltid

Årskurs 5 – 6

Medeltiden

Det kan vara svårt att tänka sig idag, men under medeltiden var den lilla staden Skara en av Sveriges största och viktigaste städer. Detta märks tydligt på den mångfald av föremål som medeltidens Skara-bor lämnat efter sig.

Till programmet

Årskurs 7 – 9

Fornbyprogrammet

Friluftsmuseet Fornbyn utanför Västergötlands museum visar ett unikt genomsnitt av byggnader som fram till 1900-talets kraftiga urbanisering varit ett stående inslag i den västgötska landsbygden. Den levande jorden har här brukats av människor i tusentals år.

Till programmet
Klockstapeln i Fornbyn på sommaren

I det normkritiska programmet rör vi oss i alla museets fasta och tillfälliga utställningar för att prata om vilka som syns, vilka som inte gör det och varför. Från de inflytelserika järnålderskvinnorna via medeltidens madonnabilder och vidare till Agnes de Frumeries konstnärsbana i sekelskiftesparis.

Till programmet

Visningar för skolan

På Västergötlands museum finns förutom flertalet utställningar även ett friluftsmuseum och en 1700-talsherrgård. Det finns således ingen brist på saker att titta på eller få visade för sig vid ett besök.

För skolgrupper som inte vill eller hinner genomföra något av våra skolprogram finns alltid möjligheten att boka en av våra vanliga visningar. Dessa går att anpassa för grupper i olika åldrar. De tar cirka 45 minuter och har en maxgräns på 25 deltagare per visning. För skolgrupper är dessa visningar gratis.

Besök oss på egen hand

Barngrupper och skolor är alltid välkomna att besöka museet och utställningarna på egen hand. Museet tar inget inträde så det är alltid gratis för grupper att komma och se våra utställningar. Om ni är en större grupp som planerar ett besök på museet så vill vi gärna att ni föranmäler ert besök så att vi kan planera annan verksamhet därefter.

Besök oss på egen hand