Kråks herrgård

Kråks herrgård är en välbevarad 1700-talsbyggnad som ligger ett stenkast från Skaras centrum och domkyrkan. Här finns interiörer från tidigt 1700-tal till 1820-tal och idag levandegörs huset genom visningar, programkvällar, konserter med mera.

Gården och byggnadens historia

Säteriet Kråk låg ursprungligen i Mölltorps socken i Karlsborg. På gårdens marker hade det funnits boende och brukare sedan 1200-talet. Den byggnad som står i Skara idag uppfördes på äldre byggnaders grund mellan 1790 och 1792 av Jöns Ehrenborg. Gården ärvdes inom familjen fram till den dag då man beslutade att anlägga ett skjutfält på marken 1944. För att rädda mangårdsbyggnaden från rivning valde familjen att donera den till Västergötlands museum.

När Kråk flyttades till Skara på 1950-talet anlades en mycket större källare än den ursprungliga. Man valde att inreda källaren med välva tegelvalv och med ett professionellt kök för att hysa en restaurangverksamhet. Restaurangens arkitekt hette Erik Lundberg och det sägs att han hade hämtat inspiration från källarrestaurangerna i gamla stan i Stockholm. Mellan åren 1960 och 2015 bedrevs en framgångsrik restaurangverksamhet i källarvåningen. 2023 startades köket igen.

Kråk omges idag av två röda flyglar som bildar en tidstypisk gårdsbild. Flyglarna flyttades från Götala gård på 1960-talet. Den östra flygeln fick vid återuppförandet en rekonstruerad inredning för att efterlikna högreståndsmiljöer från perioden 1720-1790. Den västra flygeln är inredd som en festvåning.

Kråks värdshus

I källarvåningen på Kråks herrgård finns Kråks värdshus. Här serveras lunch vardagar mellan 11.30 – 14. OBS! Kråks har lunchstängt från 1 juli men är öppet kvällstid onsdag – lördag från kl. 17. Restaurangen tar även emot sällskap för dop, konferens, bröllop, med mera.

Entré till Kråks värdshus med en tunnel av lövverk

Galleri

Aktuellt

Kråks herrgård med vy mot huvudingången

Öppet hus

Herrgårdsonsdag på Kråk

onsdag 17 juli

15.00

Varje onsdag i sommar kommer det att vara öppet hus på Kråks herrgård mellan kl. …