fbpx

Förevigad

Närbild på porträtt

Västergötlands museum förfogar över en av landets största museisamlingar. En bråkdel av denna visas i dag för allmänheten i basutställningarna. Andra delar presenteras i tillfälliga utställningar. Att tillgängliggöra samlingen för forskare och allmänhet är ett viktigt uppdrag för museet.

Museisamlingen är mycket omfattande och innehåller vitt skilda föremålsgrupper. Genom att, över tid, välja ut och lyfta fram dessa kan en ökad förståelse för samlingarnas betydelse uppnås.

I Projekt FÖREVIGAD görs en inventering och dokumentering av Västergötlands museums porträttsamling. Den består uppskattningsvis av ca 300 porträtt i olika tekniker. Alla dessa finns registrerade med nummer och, i de flesta fall, bild. I projektet kontrolleras dessa uppgifter, samt i förekommande fall kompletteras och revideras. Även bildmaterialet ses över.

På denna sida kan du ta del av Projekt FÖREVIGAD digitalt. Här publiceras berättelser, bilder, filmer och annat material som tas fram i utställningslokalen. Vill du besöka projektet på plats äger det rum i Lilla salen, invid entrén, tisdagar och torsdagar tillsvidare.