Kölna från Nittorp

Kölnan kommer från Rya i Nittorps socken någon mil nordost om Tranemo och är byggd omkring år 1800. Redan 1926 skänktes huset till Fornminnesföreningen av bruksägare Fritz Brusewitz i Limmared, men det dröjde till 1936 innan den sattes upp i Skara.

Beskrivning

Denna kölna har varit ett torkhus för lin, och liksom smedjor placerades de ofta som här i utkanten av gården eller byn på grund av eldfaran. Det var inte ovanligt att kölnorna hade ett framskjutande tak och sidoväggar. Det skyddade utrymmet kunde användas som plats för linberedning vid mindre gynnsam väderlek. I kölnan finns en torkugn, byggd av grova naturstenar, med eldstad, gnistskydd i form av en häll samt överst ett lager klena träslanor som fungerade som en lave, varpå linet lades ut.

Kölnan är byggd av knuttimmer med en enklare typ av laxknutar, huset står på en rejäl sockel av granitstenar. Taket här är ett åstak av bräder, täckt av torv.


Texten är hämtad ur ”Utomhus. Fornbyn i Skara och andra friluftsmuseer” (2022). Skara: Västergötlands Fornminnesförening.