fbpx

Kyrkhärbärge från Bjärka

Kyrkhärbärget är timrat av kraftiga ekplankor med ut­skju­tan­de knutar. Ek är som byggnadsmaterial ovanligt i Skaraborg, men har före­kom­­mit i gränstrakterna mot Älvsborg. Enligt ett kyrko­stämmo­proto­koll bygg­des härbärget 1744 vid Bjärka medeltidskyrka strax söder om Skara. När denna ersattes av den för Bjärka och Här­lunda socknar gemen­samma Bjärklunda kyrka flyttades boden år 1782 till den nya kyrkplatsen, där den användes fram till 1930, då den skänktes till Fornbyn. Härbärget har tidiga­re använts som bårhus och till förvaringsbod.