fbpx

Ladugård från Karleby

Den stora knuttimrade och vasstäckta ladugården kommer från Karleby by i Leks­bergs socken strax söder om Marie­stad, och är tro­ligen uppförd på 1700-talet. Ursprungligen har bygg­naden inrymt fähus, loge och lador. När huset åter­uppsattes i Fornbyn 1971 ändrades interiören till utställ­ningslokaler.

Bakgrund

Trots stora samlingar av föremål, bilder och dokument om lantbrukets historia i Sverige tog det lång tid innan en permanent utställning upprättades i Sverige. Lantbruksmuseer började etableras först i slutet på 1960-talet och början på 1970-talet. Tidigare hade det bara funnits temporära utställningar, till exempel ”Bonde och bygd” som visades i Malmö vid Skåne-mässan 1937.

Redan 1946 hade det gjorts insatser för att lansera ett nytt, svenskt lantbruksmuseum. Trots reklam och kampanj tog det sex år innan ett konkret förslag började ta form 1952. Det var då Nordiska museet i Stockholm och Lantbruksakademien som gemensamt försökte få till stånd ett nytt museum men förslaget gick aldrig vidare. Yttre omständigheter satte käppar i hjulet, framför allt brist på stöd och intresse från både svenska lantbrukare och allmänheten.

Så kom det sig alltså att ett av Sveriges första lantbruksmuseum skulle hamna i Fornbyn 1971.

Flytten till Skara

År 1967 lades ett förslag fram om att flytta ladugården från Karleby till Fornbyn i Skara. Ladugården uppskattas vara från 1700-talets slut och kommer från Persgården i Karleby, Leksberg socken. Förhandlingar skedde mellan Västergötlands fornminnesförening, Arbetsmarknadsstyrelsen, Länsarbetsnämnden, Karleby byalag och ägarna till ladugården. Ett förslag var att låta ladugården stå kvar på sin ursprungliga plats samtidigt som den restaurerades. Detta visade sig inte vara ekonomiskt gångbart och en plats ordnades för byggnaden i Fornbyn.

I november samma år gjordes uppmätningar och planritningar som sedan färdigställdes 1968. Ladugården monterades ned och rekonstruerades i Fornbyn. Den genomgick då också en restauration. Bland annat lades nytt vasstak med vass från Hornborgasjön. Först till vintern 1970-1971 stod ladugården färdig och lantbruksutställningen kunde invigas samma vår.

Lantbruksutställningen i Fornbyn 1971

Ladugården från Karleby invigdes den 15 maj 1971 som ett av de första permanenta museerna för lantbrukets historia. Utställningen rymdes inuti ladan och behandlade olika teman ur lantbrukets historia, till exempel ”Bonden under förhistoria och medeltid”, ”Bondesamfundet” och ”Bondens djur”.

Det riktades viss kritik mot utställningen med utgångspunkt i tidens museipedagogik. Kritiken handlade framförallt om det begränsade utrymmet – det var inga renodlade utställningslokaler och de föremål som visades var sparsamt skyltade. Lokalen var inte heller uppvärmd och utställningens föremål och bilder fick om vintern tas in till museet för att inte riskera att förstöras av kyla och fukt. Det var med andra ord ingenting som museipersonal var vana vid.

Idag finns majoriteten av redskapen, maskinerna, texterna och bilderna från lantbruksmuseet inne i Västergötlands museums huvudbyggnad och arkiv.