fbpx

Ladugård från Rackeby

Rackebyladugården 2013

Ladugården flyttades till Fornbyn 1924, och bildar till­sam­mans med stugan och boden från Storegårdens by i Rackeby på Kålland en intressant grupp av hus från samma plats. Bygg­naden brann ned till grunden 2009, men återuppbyggdes 2011 med noga iakttagande av den ursprungliga byggnadstekniken, och blev på så sätt ett lärorikt restaurerings- och utbildningsprojekt. Ladugården är helt och hållet uppförd av den virkesbesparande skiftes­verks­­tek­niken. Husets föregångare härstammade från mitten av 1700-talet.

 • Allmän information

  Återuppbyggnad av ladugården 2011

  1700-talsladugården från Rackeby på Kålland brann ned till grunden i april 2009. Samtidigt skadades flera andra stugor av kringflygande gnistor. Bostadshuset och boden från Rackeby restaurerades redan samma höst, och den lilla Hornborgastugan reparerades med helt nytt tak och ny fasadpanel under våren 2010. Alla tre husen har nu nya tak av vass och torv. Samtidigt gjordes förarbetena till återuppbyggnaden av den stora ladugården.

  Rackebyladugården blev väl dokumenterat omkring 1910 när det fortfarande stod kvar på Kålland, och den kunskapen kom väl till pass när ladugården byggdes upp på nytt under 2011. Ritningar och skisser från 1910 följdes i detalj, och det ”nya” huset kom att bli mycket troget sin gamla förlaga på Kålland. Följ rekonstruktionen av ladugården i dagboken i pdf-format.

  Ladugården från Rackeby flyttades till Fornbyn 1924, och bildade tillsammans med stugan och boden från Storegårdens by i Rackeby på Kålland en intressant grupp av hus från samma plats. Byggnaden härstammade från 1700-talets mitt och innehöll fähus, stall, loge, foder- och sädeslador, och var helt och hållet byggd i skiftesverksteknik. Ladugården från Rackeby var ett viktigt dokument över byggande på 1700-talet, och det är därför lika viktigt att det nya huset nu kan visa upp samma kvaliteter. Rekonstruktionen har därför utförts helt hantverksmässigt där alla delar i skiftesverket tillverkats med yxa och stämjärn, från de olika sätten att sammanfoga delarna i stommen till tillverkningen av skiftesverksbräderna, eller bålarna som utgör väggarna.

  Dagboken från återuppbyggnaden under 2011 hittar ni här >>