fbpx

Stenhammars kiosk

Den lilla gula kiosken hämtades från Stenhammar utanför Lidköping 2021. Den byggdes 1961 efter ritningar av Erik Stadig, Lidköping, på uppdrag av förste ägaren Ingvar Svensson. Under lång tid var kiosken ett givet stopp vid den gamla landsvägen ut mot Läckö. Här såldes glass, tidningar och sötsaker. Idag är den här typen av byggnader utrotningshotade. Stenhammarkiosken har behållit sitt ursprungliga utseende och är ett fint prov på 1950-talets ”funkis”, i Fornbyn står den som en representant för det svenska folkhemmet och modernismen. Kiosken restaureras under 2022.