fbpx

Stuga från Händene

Denna stuga har enligt traditionen varit både komministerbostad och gästgivaregård i Händene kyrkby utanför Skara, innan den skänktes och flyttades till Fornbyn 1927. Om åldern vet man inte annat än att huset och dess bod lär ha varit de enda kvar­stående efter en stor brand i Händene 1718. Huset är byggt som en enkel­stuga och senare utvidgat till en par­stuga. Väggarna är timrade och taket täckt av vass och torv.

  • Allmän information

    Museets skolprojekt i Skara kommun

    Händene för 100 år sedan är ett samarbete mellan Barn- och utbildningsnämnden i Skara kommun samt museet i Skara. Verksamheten är förlagd till en äldre allmogebyggnad, Händenestugan, i museets närbelägna friluftsmuseum Fornbyn under september månad. Meningen med Händeneprojektet är att kommunens 7-åringar för en halv dag skall få uppleva hur tillvaron tedde sig för barn i Sverige för cirka 100 år sedan. Förutom historiska kunskaper vill vi på ett naturligt sätt ge barnen en inblick i det ekologiska kretsloppet.