fbpx

Stuga från Höjentorp

Torpstuga, troligen från 1700-talet, som tidigare har stått på Dikatorp under Höjentorps kungsgård i Eggby socken utanför Skara. Den flyttades till Fornbyn 1923. Huset är en knuttimrad enkelstuga med en bod till höger om förstugan. Taket är vass- och torv­täckt. Stugan är här place­rad som flygel till den större Rackebystugan. På gårds­tunet står en brunnsvåg av en typ som har funnits i Sverige alltsedan me­del­tiden.

Bakgrund

Stugan från Höjentorp har stått på kronotorpet Dikatorp som lydde under Höjentorp kungsgård, som fått ge namn åt stugan. Kungsgården ligger i Eggby socken i Valle härad mellan Skara och Skövde. Vid Höjentorp fanns tidigare ett slott som dock brann ner 1722. Slottsruinen ligger på en halvö vid den mångbuktiga sjön Sjärvalången och utgör idag en del av ett naturreservat. Landskapet är naturskönt och känt för sina otaliga kullar och stora mängd småsjöar.

Flytten till Skara

Höjentorpstugan var bebodd nästan ända fram till den flyttades till Skara. Innan den flyttades till Fornbyn fotograferades byggnaden av Sanfrid Welin. På bilderna kan man se att byggnaden var brädfodrat, rödfärgad och försedd med ett skiffertak som hade ersatt det tidigare torvtaket. Utöver bilderna som togs på byggnadens utsida, fotograferade Welin även interiören av stugan. Bland annat tog han bilder i byggnadens ”stuga” (även kallat dagligstugan) som bland annat tjänstgjorde som byggnadens kök. I Höjentorpstugan fanns en vitkalkad spis/eldstad med en separat bakugn där spisens spjäll är placerade inomhus. Det fanns även tapetserade väggar och ”taket täkt av dukar”. I rummet fanns tre väggfönster och utöver matlagning kunde även rummet användas som sovrum. Stugan är lång och lågt i tak, möjligen för att behålla värmen i rummen från spisen.

Då stugan slutligen kom till Skara förblev byggnaden rödfärgad och brädfodrad såsom den haft på sin ursprungliga plats. Däremot såg man till att byggnaden fick ett torvtak som i stället för skiffer och spån. Dessutom är stugans väggar numera vitkalkade, trots att det var tapetserat före flytten till Skara. Stugan har genomgått en rad renoveringar. Brädfodringen och vattenbrädan har lagats och tröskeln har bytts ut. Huset har rödfärgats tre gånger och hål har tagits upp i stenfoten för att förbättra ventilationen.