fbpx
Lucka 1

dot
Myskoxen i naturaliesamlingen
Under den senaste istiden fanns myskoxar över stora delar av Europa. När klimatet blev varmare och isen började dra sig tillbaka runt 10.000 f.Kr försvann de från många ställen. Idag finns det omkring 55 000 myskoxar kvar på Grönland och i de kallaste delarna av Nordamerika. Sveriges enda vilda myskoxar finns i Härjedalens fjällvärld. År 1971 begav sig fem av myskoxarna från Dovrefjell i Norge ut på vandring och valde att etablera en ny hemvist i Härjedalen. Flocken bestod av en tjur, två kor och två kalvar. Under 1970- och 1980-talen växte hjorden till sig och var som mest 34 djur. Från senare delen av 1980-talet har antalet sakta men säkert minskat.

Myskoxen på Västergötlands museum tillhör Naturaliesamlingen, som är en samling uppstoppade djur, tillhörande Skara kommun men numera permanent deponerad här på Västergötlands museum. På den lapp som sitter på myskoxens podie står följande: ”Myskoxe. / Ovibos moschatus. Gmel. / Skjuten af konservator G. Kolthoff vid Kejsar Frans Josefs fjord [Myskoxefjorden.] på nordöstra Grönland den 15 aug. 1900. / Uppstoppad af G. Kolthoff. / Skänkt af Konsul G.E. Broms.”