fbpx
Lucka 3

dot
Sköldar från Kålland
1985 gjorde en plöjande bonde på Kålland ett unikt fynd. I den upplöjda fåran blottades metallfragment som visade sig vara resterna efter 18 praktsköldar. Dessa hade offrats i vad som då var en grund vik av Vänern för cirka 3000 år sedan. Arkeologer från Västergötlands museum grävde fram sköldlämningarna, som sedan sammansattes under ett tålamodsprövande arbete i Stockholm.

Sen 1994 visas sköldarna i en av basutställningarna på Västergötlands museum. Det är också det märkvärdiga fyndet som legat till grund vid skapandet av museets logotyp.