fbpx
Lucka 5

dot
Runstensfragment från Skara
En runsten är en med omsorg utvald sten eller monolit försedd med runor som är inhuggna av en runristare. De flesta är resta i Mälardalen under 1000-talet, men i Västergötland finns strax över 300 stycken. Runstenarna tillkom huvudsakligen mellan år 300 och år 1130. Runstenar förekommer i hela det nordiska kulturområdet – Sverige, Norge och Danmark, samt i vissa områden med nordiskt inflytande. De äldsta finner man i Norge, som exempelvis Tunestenen, Hogganvikstenen och Einangstenen från 350-talet. De yngre stenarna förekommer framförallt i Danmark och Sverige.

Runstenen på bilden för dagens lucka är ett 54 centimeter långt fragment av sandsten från 1000-talet som hittades vid en utgrävning i Marumsgatan i Skara. Den skrevs in i museets accessionskatalog den 17 maj 1930 och är troligen funnen samma år.