fbpx
Lucka 10

dot
En medeltida kanna i tenn och bly
Denna 32 centimeter höga, gjutna och graverade tennkanna av senmedeltida typ hittades i en mosse i Bergs socken vid Billingen 1865. Kannans lock är av bly. På det dekorerade handtagets ena sida finns en inskription som eventuellt kan tolkas med ”Arudhowtsavconahut”. Av detta förstår man att kannan inte är av svenskt ursprung. Den bedöms vara tillverkad någon gång mellan år 1300 och 1550.

I stort sett samtliga medeltida tennkannor som hittats i Sverige och övriga Norden bedöms vara av nordtyskt ursprung.

Tenn är inte en ädelmetall, men i de flesta länder har föremål av denna metall ändå tidigare i historien försetts med en eller flera stämplar för att intyga kvaliteten. Efter denna äldre tradition förekommer ibland ännu i våra dagar kvalitetsstämpling. I Sverige kom den första förordningen om Mästarstämpling av tenn 1622, men redan i skråförordningarna 1545 fastslås att tennskråets ålderman varje månad skulle kontrollera att inget underhaltigt tenn såldes.