fbpx
Lucka 11

dot
En skol- och museiman
Sanfrid Welin föddes 1855 i Ekeskogs socken, Skaraborgs län. Han avlade studentexamen vid Norra latinläroverket i Stockholm 1878 och blev student i Lund 1879. Han var 2:e lärare vid Åsa folkhögskola 1885-1886 och Molkoms folkhögskola 1886-1896. Welin upprättade Värmlands kvinnliga folkhögskola 1892 samt återupprättade Älvsborgs läns folkhögskola. Därefter upprättade han länets lantmannaskola 1905 och var dess föreståndare till 1912, varefter han var rektor vid de förenande skolorna till 1921.

Welin var styrelseledamot och hedersledamot i Västergötlands fornminnesförening, styrelseledamot i Skara monumentförening, hedersledamot i Samfundet för hembygdsvård, i Skaraborgs läns hemslöjdsförening och i Skaradjäknarnas förening. Han blev korresponderande ledamot av Vitterhetsakademien 1920. Samma år blev Welin intendent vid Västergötlands museum. Han var ledamot av riksdagens andra kammare för Lantmanna- och borgarpartiet 1914–1920 och lekmannaombud för Skara stift vid kyrkomötet 1926. Han var riddare av Nordstjärneorden.

Sanfrid Welin avled i Skara 1954.