fbpx
Lucka 12

dot
Töreboda station – en brytningspunkt mellan det gamla och det nya
Julen är ofta en brytpunkt där gamla och nya traditioner möts – granen är från 1700-talet, julskinkan från 1800-talet och julslipsen från ifjol.

I centrala Töreboda, mitt mellan Baltzar von Platens kanalprojekt och Nils Ericsons järnvägsnät, står Töreboda stationshus. Detta lite udda, av Italien inspirerade stationshus, kom även det att bli en brytningspunkt där det gamla och det nya möttes.

Göta kanal – von Platens enorma byggprojekt – öppnade slussarna 1832 i syfte att skapa en vattenväg genom Sverige och på så sätt snuva Danmark på tullavgifter i Öresund. Den 39 mil långa vattenvägen öppnade för transport av både varor och resenärer genom ett annars relativt väglöst Sverige.

Men Sverige stod inför en industriell revolution och snart efter det att kanalen stod klar slopades tullen i Öresund och två decennier senare hade Ericssons tåg kört om von Platens kanalbåtar. I knappa 40 år varade guldåldern för Göta kanal som nu minskade i betydelse allt eftersom tågen rullade in på Töreboda station.

Det var först i och med 1970-talets båt- och friluftsliv som Göta kanal åter började bli aktuell och idag läggs mycket energi på att återställa kanalens gamla natur och miljö. Kanalen har kommit att bli en av Sveriges mest värdefulla kulturarvsmiljöer.