fbpx
Lucka 13

dot
Otursdagen
I det gamla bondesamhället sågs fredagen som en helg- och vilodag. Då skulle man inte påbörja ett nytt arbete eller arbeta med något som bullrade, inte hålla dop och inte ge sig ut på en resa. Och lite av det lever väl kvar än idag? Många slutar arbetet lite tidigare fredagar och avslutar dagen med fredagsmys. Förr ansågs dessutom talet 13 vara magiskt och kopplat till otur och död. I den nordiska mytologin finns berättelse om hur ondskans gud Loke kom som den trettonde gästen till ett gästabud i Valhall, och sedan lurade den blinde Höder att skjuta sin egen bror Balder till döds. Detta liknar bibelns berättelse om Jesus och de tolv lärjungarna, där förrädaren Judas är den trettonde vid bordet.

Men vår föreställning om fredagen den trettonde som olycksdag är ändå inte så gammal. De äldsta beläggen är från i mitten av 1800-talet, och verkligt spridd blev den först på 1900-talet, genom böcker och filmer. Det är nu som vi börjar leta oss tillbaka i historien för att hitta händelser som ägt rum fredagen den 13 och på så sätt späda på mytfloran.

Vad tror du? Är du lite extra orolig och vaksam idag? Är den otursdrabbade fredagen den 13 bara skock?