fbpx
Lucka 13

dot
Ett skrin för förvaring
Ett skrin är en liten kistliknande förvaringsmöbel, välgjord och vanligen med lock på gångjärn samt ofta låsbar. En liknande låda med löst lock kallas oftast för ask. Ordet skrin förekommer i flera sammansättningar som understryker att det som förvaras i skrinet är något värdefullt, till exempel smyckeskrin, kassaskrin och relikskrin, men det finns också vardagligare skrin, som brödskrin och rakskrin.

Skrinet i dagens lucka har troligen sitt ursprung i Bjärka socken, Gudhem, Falköpings kommun. Det finns dock frågetecken kring dess ursprung. Det har troligen tillhört den så kallade Nilssonska samlingen.