fbpx
Lucka 15

dot
Ängel
Historiskt har Tyskland och England utmärkt sig bland bokmärkesproducenterna, men flera av de engelska firmorna hade sina rötter i Tyskland och stor del av tryckningen skedde där.

I mitten på 1940-talet började svenska tryckerier producera bokmärken. På grund av kriget gick det inte längre att importera bokmärken från Tyskland och England, som tidigare var de stora leverantörerna till Skandinavien. Eric F. Olsson & Co blev den största producenten med ca 250 olika kartor. I början var det svårt att få tag på finare papper, så de första kartorna trycktes på grövre papper utan glans.

Nordiska museet skriver att föreställningen om änglar har funnits länge och är gemensam för kristendom, judendom, islam och andra religioner. En ängel är ett sorts andeväsen med uppgift att vara budbärare mellan Gud och människan. Ordet ängel härstammar från latinets angelus som betyder budbärare.

I Bibeln finns ärkeänglar och skyddsänglar. Ärkeänglarna, Gabriel, Mikael och Rafael är stationerade närmast Gud och har hög status.

Vid 1800-talets slut massproduceras bokmärkesänglar, julgransänglar och änglatavlor.

Detta bokmärke är en gåva till museet från Elisabeth Lord, Skara och har tillhört Majna Alm, född Lindvall. På märkets baksida står skrivet ”Lilla Maja-Lenas engel som alltid hängde över barnsängen. Kvällsbönen glömdes aldrig då barnet genom att se på denna bild alltid läste: Gud som haver barnen kär etc. Mamma fick kvällskyssen och en innerlig kläm och ögonblickligen kom John Blund med en ljuvlig vila och ro efter den ansträngande lekdagen.”