fbpx
Lucka 16

dot
När Skara tappade byxorna
De flesta Skaraborgare är bekanta med uttrycket ”Skara byxor” som namn på Skara domkyrkas två torn som präglar stadssiluetten.

Domkyrkan, med sina anor från 1100-talet, har burit många skepnader under sin livstid. Den började som en romansk kyrka eller basilika. Under 1200- och 1300-talet bytte den skepnad till en gotisk katedral. Efter reformation, stadsbränder och krig med danskar genomgick kyrkan en rad olika skepnader där reparationer, restaureringar och tillägg gav den element av både barock och nygotik. De gotiska tornen som en gång strävat mot himlen hade i samma veva successivt blivit kortare och kortare för att helt kapas av till 1800-talets början.

Det är här som ”Skara byxor” blir ett vedertaget namn på kyrkan. De avhuggna tornens fyrkantiga profil mot himlavalvet minde var och en om ett par byxor upphängda på tork.

I 76 år prydde byxorna Skaras stadssiluett – fram till 1886 då en man vid namn Helgo Zettervall kom och drog ner dem.

Zettervall är en man vars popularitet åkt berg-och-dalbana genom historien. Under det sena 1800-talet var han både populär och produktiv när han restaurerade kyrkor på löpande band i Syd- och Mellansverige. Med inspiration från sin franska motsvarighet – Eugène Viollet-le-Duc – restaurerade Zettervall kyrkor till hur han ansåg att de borde ha sett ut snarare än hur de faktiskt hade sett ut. Han var heller inte främmande för moderna material som betong och armeringsjärn.

Nu fick Skara domkyrka återigen sina högresta torn och genomgående gotiska stil som finns kvar än i dag, 120 år senare.

Idag är Skara byxor sedan länge borta, men namnet lever kvar – även om Zettervalls nygotiska torn kanske snarare påminner om ett par strumpbyxor.