fbpx
Lucka 17

dot

Vaktmästaren och spök-grisen vid Skövde kyrkan
Så här berättas från tiden före 1883 om Skövde kyrka och vad vaktmästaren som hette Pus var med om. Han tjänade som dräng vid prästgården och råkade ut för många konstiga ting, både spöken och annat illtyg. Enligt sägner begravde man djur eller till och med människor på den plats där en ny kyrka skulle byggas och den här berättelsen handlar om den så kallade kyrkson.

”Å en gång feck han se själva körkesoa… För se när di böggde Skövdes körka, så släppte di ente ett vanligt småkritter under körkegulvet utan ena stor so, å dän ho skalar umkring på körkgårn vareveli natt, så det osar ätter na. Nu var saken sum så, att Pus hade fått sek ett par rediga halsrännara, å han sulle ut och ropa tolv, så det var ente utan att han va lite på kneken. Å hur de bar te, så råka han snara in på körkgårn. Män han hade ente väl fått foten innaför staketet förrän soa kom rännande, och in mellan bena på-n, så han ble settande skreffle över röggen på-na.”

Pus satt på spöksvinets rygg en hel timme, vettskrämd och snabbt tillnyktrad. Först klockan ett kastades han av, på samma stället som ritten hade påbörjats.
”Å Pus han släpa sek hem, män ätter dän beta hade han ingen hälsa mer, å ett par sumra därätter så do han.”