fbpx
Lucka 17

dot

Alphems arboretum – granen står så grön och grann
Vad vet du egentligen om din julgran? Vad heter den på latin, hur hög kan den bli, går den att äta och vad är dess koppling till Medelpad?

Det var dessa brinnande frågor som gäckade dendrologen Frans Johan Gegerfeldt från Floby utanför Falköping när han under det tidiga 1900-talet anlade Alphems arboretum – en plantering av buskar och träd som planterats i syfte att kunna studera dem.

I sin ungdom var dock den trädintresserade Gegerfeldt, trots sin nyfikenhet, inte till lags i skolbänken. Enligt utsago gick han bara två, tre dagar i grundskolan innan han lämnade klassrummet för att bli vallpojke. Detta var dock inget hinder för Gegerfeldt som på egen hand lärde sig att både läsa och skriva. Den praktiskt lagde ynglingen tog vid 18 års ålder värvning vid Göta artilleriregemente i Göteborg och tog underofficersexamen 1887 med goda betyg.

Men Gegerfeldt hade fått smak för hedarna på hemorten och efter ett par år som konstapel i Göteborg flyttade han hem till Floby igen och tog med tiden anställning som lantbrevbärare. Historien om Gegerfeldts arboretum börjar när han 1903 flyttade till nordvästra delarna av Floby. Den plana ljungmarken som dominerade platsen när Gegerfeldt flyttade dit började snart anläggas med både kullar och dalar för att ge variation åt marken och rätt förhållande åt de många träden.

Alphems arboretum blev ett livsverk för Gegerfeldt, som planterade, vårdade och studerade träden fram till sin död 1953. I dag är Alphems arboretum en av de största trädsamlingarna i Sverige som anlagds av en enda person. I arboretumet finns omkring 220 olika lövträd och över 100 olika barrträd av olika sorter.

Efter Gegerfeldts död såldes området till Vilske Hembygdsförening och idag drivs parken av Föreningen Alphems Arboretum.

Hur höga granarna på arboretumet kan bli fick Gegerfeldt aldrig svar på eftersom de två ädelgranar han först planterade fortfarande växer i Alphem. Men deras koppling till Medelpad blev däremot klart 1908 när granen utsågs till Medelpads landskapsblomma.