fbpx
Lucka 17

dot
En militärmössa från Västergötland
En profoss var en person inom det militära som höll ordning vid kompaniet eller regementet och verkställde utdömda straff. Profossen ingick i kompaniet eller regementsstaben och var den lägst rankade underofficeren med eget boställe.

En profoss kunde också vara en befattningshavare i kronans eller en stads tjänst från och med 1600-talet, också i ett läns tjänst från 1700-talet, som hade i uppdrag att sköta vissa polisiära eller fiskala uppgifter, övervaka fångar och verkställa utdömda kroppsstraff. Avstraffandet sänkte profossens status och gjorde beteckningen profoss liktydig med bödel eller skarprättare.

Ordet profoss kommer från latinets praepositus (”överordna”, från praeponere, ”att sätta i spetsen”), och är ibland en synonym för bödel och gevaldiger, vilket före 1850 var benämningen på en poliskonstapel. En generalprofoss avser en profoss med hög ställning ofta med ansvar för en fältarmé. Ordet prost har samma bakgrund som ordet profoss.

Mössan i dagens lucka är från 1700-talet och skänktes till Västergötlands museum av Kungliga Västgöta regemente officersförening 1962.