fbpx
Lucka 19

dot
Agnes make Gustaf
Med en allvarlig blick tittar mannen rakt mot oss. Han heter Gustaf de Frumerie och är en svensk läkare med framgångsrik verksamhet i Paris. Hans hustru är den för besökare till Västergötlands museum välkända konstnärinnan Agnes de Frumerie som i sin ateljé skapar fantastiska konstverk, i första hand skulpturer. Porträttet av hennes man är dock utfört av Bernhard Österman. I en tidigare lucka fick ni se Herr och fru Johansson, målade av Bernhards bror, Emil Österman.

En kuriositet i sammanhanget är att Gustaf de Frumeries farfar Pehr Frumerie var född 1717 och de 219 åren mellan hans farfars födelse och hans egen död 1936 anses vara ett längdrekord för sådana så kallade ”långa generationer”.