fbpx
Lucka 19

dot
Julnummer av Palett-skrap
Tidningen Palett-skrap gavs ut av elever vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm mellan åren 1877 och 1904. Speciella julnummer av tidningen gavs ut 1882-1899. Västergötlands museum tog emot de nummer av tidningen som konstnärinnan Agnes de Frumerie hade i sin ägo, i samband med att museet tog emot mängder av annat arkivmaterial från henne. I Västergötlands museums samlingar finns tack vare den stora donationen Agnes skissböcker, dagböcker, brev, skulpturer, möbler, målningar, vaser och fotografier. Bara Agnes arkiv, det vill säga det skriftliga materialet, består av över 60 volymer.

Just nu pågår på Västergötlands museum en större utställning om konstnärinnan Agnes de Frumerie. Välkommen på ett besök!