fbpx
Lucka 2

dot
Klotet över Skaraborg den 3 maj 1782
Den 3 maj 1782 blev flera personer vittnen till hur ett lysande klot vandrade över himlen över Billingen och ut mot Vänern. I sin beskrivning över Karleby socken 1784 skriver Ture Ljunggren om det ovanliga fenomenet:

”År 1782, den 3 maj mot aftonen, syntes en stor grön och gul lysande kula vandra övfer himmelen från Billingen och ut mot Vättern. Från Vadsbo meddelas att vid samma tid sågs ett starkt lysande sken draga mot öster. Det märkeliga ljuset sågs vid pass ¼ timma, men intet ljud kunde märkas.”