fbpx
Lucka 20

dot
Ett foto på en doktor
Dagens föremål i luckan är ett fotografi föreställande Doktor Lydia Wahlström vid studentexamen på Åhlinska skolan där hon var studierektor från september 1900 till sin pensionering i juni 1934. Lydia Wahlström, 1869-1954, historiker, pedagog och författare. Skrevs in vid Uppsala universitet 1888. Tre år senare avlade hon fil.kand.examen i historia, nordiska språk och statskunskap. 1898 disputerade hon, som andra svenska kvinna. 1892 grundade Lydia Wahlström Upsala Kvinnliga Studentförening och blev dess första ordförande. Efter examen drev hon bl.a. flickskola i England och blev sedan rektor för Åhlinska skolan i Stockholm. Hon var en av förgrundsgestalterna inom kvinno- och rösträttsrörelsen och en av grundarna av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, LKPR. Hon var en av rörelsens teoretiker och ideologer – och en av de få med uttalade högersympatier.

Lydia Wahlströms anknytning till Västergötland är i första hand hennes skolgång under åren 1883-1886 vid familjen Henrik Hedenius lilla internatskola på gården Almeryd i Rackeby utanför Lidköping.