fbpx
Lucka 21

dot
En korg med majblommor
Majblomman är en konstgjord blomma som kan fästas exempelvis på kläderna. Den säljs för välgörande ändamål i Sverige, Finland, Norge och Estland. I Sverige har majblomman sålts sedan 1907 då Förstamajblommans riksförbund grundades i Göteborg. Blommorna säljs av barn under några veckor i april. Intäkterna från den svenska försäljningen går till att hjälpa framförallt barn som behöver extra stöd.

Initiativtagare till Majblomman var Beda Hallberg, som ville skapa ett brett engagemang kring de behövande. De första majblommorna såldes till förmån för tuberkulossjuka i Göteborg och idén spred sig sedan snabbt över landet och även utomlands. Vid den här tiden fanns inte lika mycket hjälp att få från samhället och många sjuka hade behov av välgörenhet. Idén med majblommor spreds snabbt från Sverige till flera andra länder som också tog upp kampen mot fattigdom och tuberkulos.

Denna typ av korg användes i början av 1900-talet vid försäljningen av majblomman i Sverige. Just den här korgen kommer från Skara och skänktes till museet 1999.